VandenBeuCkel staat voor een eenmanszaak, opgericht in juni 2017 door Susanne van den Beukel.

 

De naam is een creatieve mix uit familiehistorie en bedrijfsinhoud. De familiestamboom laat zich tot 1590 ontrafelen en kende verschillende schrijfwijzen. In de 17e eeuw werd de naam Van den Beuckel (met c) voor het eerst gebruikt. Dit verdwijnt helaas gedurende de opvolgende generaties. Met haar bedrijf richt Susanne zich met passie op behoud van cultureel erfgoed. De kern daarin kan worden samengevat met: 

Culture, Connect, Conservation en Consulting. Vandaar VandenBeuCkel met een C.

Expertise & Passie:


BEHOUD EN BEHEER met meerwaarde


Als gediplomeerd restaurator (University of Applied Sciences Cologne) én kerkorgelbouwer  beschikt Susanne over omvangrijke kennis en praktijkervaring van kunstcollecties en erfgoed. Zij kent de materialen, hun specifieke eigenschappen en bewaarcondities. Zij heeft een scherp oog voor mogelijke schade en kent de methoden om dit te voorkomen. Binnen haar functies als adviseur preventieve conservering als ook coördinator van de Collectiewacht bouwde zij ruime werkervaring in zowel de museale omgeving als ook monumentenzorg op. Zij combineert materiaaldeskundigheid en collectiebeheer met projectmanagement. Kennis vanuit commerciële en overheidsgefinancieerde functies laat zij op creatieve manier in haar dienstverlening terug komen.

 


NederLands - duitse samenwerking


Susanne is native speaker Duits en sinds geruime tijd woon- en werkzaam in Nederland. Naast haar studie Restauratie en Conservering studeerde zij Nederlandse Filologie aan de Universiteit van Keulen. Susanne bezit de CNaVT diploma's PMT en PPT. Vanuit haar persoonlijk achtergrond als ook haar woonplaats in Twente heeft zij een passie voor grens overstijgende verbinding. Haar vakkennis op het gebied van cultuur en erfgoed zet zij daarom graag in om een brug te slaan ten gunste van grens overstijgende ontmoeting en samenwerking. Zij is op de hoogte van de nationale en Europees procedures van project- en subsidieaanvragen zowel in Nederland als in Duitsland.

 


overdracht van kennis en passie voor erfgoed


Haar gedrevenheid, kennis en passie voor het vak deelt Susanne graag d.m.v. lezingen, workshops en trainingen. Dit om bewustwording van cultureel erfgoed te vergroten of mensen met elkaar te verbinden. Middels workshops op maat met praktijkgerichte voorbeelden of als gastdocent lukt het haar de deelnemers te enthousiasmeren.